Uitslag aangevraagde Marorgelden

Algemene berichten over de Marorgelden, projectaanvragen, gerelateerde organisaties en andere zaken

Moderators: Beheer, Matthew, The Dutch Forum Team

Uitslag aangevraagde Marorgelden

Postby admin » Wed Jan 10, 2007 1:18 pm

Na een lange periode van projecten indienen en hoorzittingen etc. heeft het Dutch Forum 25,000 NIS van de Marorgelden ontvangen met een totaal toegewezen bedrag van 100,000 NIS voor een periode van 2 jaar.

Het Dutch Forum heeft in 2005 2 projecten ingediend 'Digitaal Platform' en 'Activiteiten'. Deze projecten zijn door SCMI - Stichting Collectieve Maror Gelden Israel zonder omschrijving van redenen tot 1 projectaanvraag samengevoegd, maar zonder uitleg van aanpassingen van het aangevraagde budget en zonder duidelijke toewijzing van de gelden aan onderdelen van de projectaanvragen. Dit leidt er toe dat het niet duidelijk is waar de toegewezen gelden aan besteed kunnen worden. Dit leidt er ook toe dat het niet duidelijk te maken is hoe een project als afgerond kan worden beschouwd en het ook niet duidelijk is de gelden besteed zijn aan de vooraf gestelde doelen.

Onder andere om deze reden heeft het Dutch Forum het SCMI om uitleg gevraagd en bezwaar aangetekend tegen de huidige uitslag van de 2 projectaanvragen.

In onze ogen is het uitermate belangrijk dat de Marorgelden hun door het SCMI bestuur toegekende bestemming werkelijk bereiken, en werkelijk voor die projecten gebruikt worden. Daarom heeft het Dutch Forum besloten een voorbeeld te geven van volledige transparantie van de besteding van de ontvangen gelden.

Hierbij roepen wij alle andere organisaties van Nederlanders in Israel die maror gelden hebben of gaan ontvangen op om dit voorbeeld te volgen. De Collectieve Marorgelden worden verdeeld onder organisatie die als taak hebben projecten uit te voeren ten gunste van de Nederlandse gemeenschap in Israel. Voor individuen is het zeer lastig om te bepalen of de gelden inderdaad hun doel bereikt hebben. Het is daarom een goed streven voor alle betrokkenen om volledige transparantie en openheid te geven over de besteding van Collectieve Marorgelden.

Tot zover over Dutch Forum en Maror Gelden.
admin
Site Admin
Site Admin
 
Posts: 403
Joined: Wed Jun 19, 2002 8:34 pm

Return to Maror Berichtgeving

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest